Urban Laurin inspirerar

 

 

Integration och mångfald
Mångfaldens samhälle är en resurs. Ett omfattande arbete med integration har gett mig en stor erfarenhet av hur man lyckas med mångfald. Jag är Företagarnas ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp om integration, och har skrivit:

 

 

Lansbygdsnätverket har en temagrupp om integration. Du kan få information om den samt hämta hem intressant material här.

Där kan du också hämta hem den nya Checklista för integration. Du kan även ladda ned den här.

 

Ett komplement till checklistan heter ”Verktyg för integration på landsbygden”. Det är en inledande text på 30 sidor som presenterar erfarenheter och goda råd om hur ett framgångsrikt integrationsarbete kan ske. Betoningen är förvisso på landsbygd men det mesta är relevant för arbete med mångfald i allmänhet. Detta verktyg är granskat av arbetsgruppen, men jag står själv för innehållet.

 

Utöver detta finns ett omfattande material med bilagor, uppdelade på olika områden. Jag har fått många goda synpunkter från arbetsgruppen på bilagorna 1-14, men innehållet står jag helt själv för.

 

Min avsikt är att detta material ska vara levande och fortlöpande revideras och utvecklas. Maila mig gärna med dina synpunkter. Alternativet är att gilla gruppen Mångfaldsbygd på Facebook, och dra igång en dialog där.

 

I Bilaga 1 presenteras de många möjligheter som landsbygdsprogrammet ger för att stärka integration på landsbygden.

 

I Bilaga 2 beskrivs de stora skillnader som finns mellan olika län och Länsstyrelser. Här finns också de svar som Länsstyrelserna lämnat på vår enkät. Några goda exempel presenteras.

 

I Bilaga 3 presenteras skillnader mellan Leaderområdena, deras svar på vår enkät samt ett antal goda exempel och idéer på hur arbetet kan drivas.

 

I Bilaga 4 presenteras invandringens historia i Sverige. I över 1 000 år har Sveriges utveckling till stor del hämtat positiv kraft från invandring.

 

I Bilaga 5 presenteras fakta om invandring, vilka olika grupper av ”invandrare” som det finns samt statistiska fakta om invandringen.

 

I Bilaga 6 analyseras situationen på landsbygden av i dag och hur stor nytta måna kommuner har respektive skulle kunna få av att arbeta aktivt med mångfald och invandring.

 

I Bilaga 7 presenteras integrationens olika aspekter, som arbetsmarknads-, boende-, medborgerlig, social och subjektiv integration.

 

I Bilaga 8 diskuteras om hur man riktar integrationsarbetet till nyanlända, om hur man skapar samverkan mellan Arbetsförmedling, kommuner och andra aktörer, samt om hur man lyfter fram landsbygden i detta arbete.

 

I Bilaga 9 presenteras många erfarenheter från metoder för att skapa sysselsättning, inte minst för invandrade svenskar som bott i Sverige en längre tid. Det finns många framgångsrika exempel att lära sig av.

 

I Bilaga 10 lyfts landsbygdens företagande som en möjlighet fram. De små företagen är bäst på integration. På senare år kommer all tillväxt i nyföretagande från invandrade svenskar. Landsbygden behöver den entreprenörskap som mångfald kan ge.

 

I Bilaga 11 presenteras erfarenheter från den ideella sektorns omfattande arbete med mångfald och integration på landsbygden.

 

I Bilaga 12 lyfts naturen som möjlighet fram. Det finns intressanta erfarenheter av hur viktig möten med naturen är i arbetet med integration.

 

I Bilaga 13 ges exempel på hur kultur och kultarv kan användas i projekt om mångfald och integration.

 

I Bilaga 14 diskuteras om vad som menas med en gemensam värdegrund, om dialoger kan ske för att skapa goda möten mellan olika värderingar.

 

I Bilaga 15 presenteras undertecknads egna erfarenheter och reflektioner över det omtalade projektet Gottsunda Factory i Uppsala. Projektet genomfördes med Leadermetoden som förebild.

 

I Bilaga 16 presenteras förslag från tidigare utredningar, erfarenheter från olika projekt etc. Här finns ett antal berättelser som det finns mycket att lära sig av och kanske även att lite le åt.

urban-laurin.com© 2012

www.urban-laurin.com